Légi utasok jogai

LÉGI UTASOK JOGAI

Gondjai vannak a légiközlekedéssel? Az Európai Unió által elfogadott jogszabályok védik az Ön jogait. Itt megtalálja az erre vonatkozó, 2005. február 17.-én érvénybe lépett legfontosabb jogszabályokat.

Az Ön járatát üzemeltető légitársaság felelősséget vállal az Ön és poggyásza fuvarozásáért, és köteles az Ön jogait tiszteletben tartani. Ezek a jogok a charter járatokon való utazáskor is megilletik Önt.

 

BESZÁLLÁSVISSZAUTASÍTÁS ÉS JÁRATTÖRLÉS

Amennyiben megtagadták Öntől a lefoglalt ülőhely elfoglalását, illetve ha az Ön által igénybe veendő járat törlésre kerül, az érintett járatot üzemeltető légitársaság köteles Önnek pénzbeli kártérítést és segítségnyújtást felkínálni. Abban az esetben, ha Ön időben megjelenik az utasfelvételi helyen, ezen jogait az összes légi járaton - beleértve a charter járatokat is - érvényesítheti, feltéve, ha

az Ön járata az EU valamely repülőteréről indul, vagy

az Ön járata az EU valamely repülőterére érkezik az EU-n kívülről és a járatot EU-beli légitársaság működteti.

 

A BESZÁLLÁS VISSZAUTASÍTÁSA

Túlfoglalás esetén a légitársaságnak először önként jelentkezőket kell felkérnie arra, hogy azok - megállapodás szerinti juttatások ellenében - mondjanak le ülőhelyükről.

A felkínált juttatások választási lehetőséget kell, hogy nyújtsanak a repülőjegy vételárának visszatérítése (esetleg az utazás kiindulópontjára való ingyenes, repülővel való visszafuvarozása) és egy másik, az Ön eredeti úti céljába eljuttató járatra való átfoglalás között.

Amennyiben Ön nem mondott le önként az ülőhelyéről, a légitársaság az alábbiak szerint köteles kártalanítani Önt:

az 1 500 km-nél rövidebb járatok esetén a kártérítés összege 250 €,

az 1 500 km-nél hosszabb EU-n belüli járatok vagy egyéb, 1 500 és 3 500 km közötti járatok esetén a kártérítés összege 400 €,

az EU-n kívüli, 3 500 km-nél hosszabb járatok esetén a kártérítés összege 600 €.

A kártérítés megszabott összege a felére csökkenthető,  ha a késés nem több, mint két, három illetve négy óra (a feljebb említett távolságoktól függően).

Az érintett légitársaság köteles továbbá:

felkínálni Önnek a repülőjegy-vételár visszatérítésének (esetleg az utazás kiindulópontjára való ingyenes, repülővel való visszafuvarozásának), illetve egy másik, az Ön eredeti úti céljába eljuttató járatra való átfoglalás lehetőségét.

ellátni Önt étellel és frissítővel, illetve biztosítani az Ön szállodai elhelyezését (beleértve az elszállítást is) és hozzáférhetővé tenni a technikai kommunikációs eszközök használatát.

 

JÁRATTÖRLÉS

Ha az Ön járatát törlik, a járatot működtető légitársaság köteles:

felkínálni Önnek a repülőjegy-vételár visszatérítésének (esetleg az utazás kiindulópontjára való ingyenes, repülővel való visszafuvarozásának), illetve egy másik, az Ön eredeti úti céljába eljuttató járatra való átfoglalás lehetőségét;

ellátni Önt étellel és frissítővel, illetve biztosítani az Ön szállodai elhelyezését (beleértve az elszállítást is) és hozzáférhetővé tenni a technikai kommunikációs eszközök használatát.

Amennyiben a légitársaság nem értesíti Önt időben a járata törléséről és nem kínálja fel Önnek az átfoglalás lehetőségét egy olyan másik járatra, amely az eredeti tervtől nem sokkal különböző időben képes Önt elszállítani az úticéljába, Ön ugyanolyan mértékű kártalanításra jogosult, mint a beszállás visszautasítása esetében.

A kártalanításnak vagy visszatérítésnek 7 napon belül kell megtörténnie, mégpedig vagy készpénzben, esetleg banki átutalás vagy csekk, illetve - az Ön írásos hozzájárulása esetén - utazási utalvány formájában.

Ha Öntöl megtagadták az említett jogai érvényesítését, haladéktalanul tegyen panaszt az adott járatot működtető légitársaságnál. 

 

JELENTŐS IDŐTARTAMÚ KÉSÉS

 

AZONNALI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Abban az esetben, ha Ön időben megjelenik az utasfelvételi helyen, és az Ön járata - beleértve a charter járatokat is - késik, az adott járatot üzemeltető légitársaság köteles ellátni Önt étellel és frissítővel, illetve biztosítani az Ön szállodai elhelyezését (beleértve az elszállítást is) és hozzáférhetővé tenni a technikai kommunikációs eszközök használatát, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

Az Ön járata

az EU valamely repülőteréről indul, vagy

az EU valamely repülőterére érkezik az EU-n kívülről és a járatot valamely EU-beli légitársaság működteti

valamint a légitársaság által feltételezett késés ideje

két óra, vagy annál több az 1 500 km-nél rövidebb járatok esetén;

három óra, vagy annál több a hosszabb EU-n belüli járatok, illetve az 1 500 km és 3 500 km közötti járatok esetén;

négy óra, vagy annál több az EU-n kívüli, 3 500 km-nél hosszabb járatok esetén

Amennyiben a késés időtartama meghaladja az 5 órát, a járatot üzemeltető légitársaság köteles felkínálni Önnek a repülőjegy-vételár visszatérítésének (esetleg az utazás kiindulópontjára való ingyenes, repülővel való visszafuvarozásának) lehetőségét.

Ha Öntöl megtagadták az említett jogai érvényesítését, haladéktalanul tegyen panaszt az adott járatot működtető légitársaságnál.

 

KÉSŐBBI KÁRIGÉNYEK

Amennyiben a világ bármelyik részén egy EU-beli légitársaság felelős egy járat késéséért, Ön az ebből eredő kárait illetően legfeljebb 4 150 SDR összegű kárigénnyel léphet fel. Ha a légitársaság nem ért egyet a követeléseivel, Ön bírósághoz fordulhat. (1 SDR = 1,18. 2004.09.30.-i árfolyam. Az SDR aktuális árfolyamát az Europe Direct oldalán találhatja).

Kárigényét annál a légitársaságnál nyújthatja be, amellyel szerződése van, vagy annál, amely ténylegesen működteti a járatot, amennyiben a kettő különbözik.

POGGYÁSZ

Ön legfeljebb 1 000 SDR összegű kárigénnyel léphet fel, ha a világ bármely részén egy EU-beli légitársaság járatán kár éri amiatt, hogy megsemmisül, megsérül, elvész vagy késve érkezik meg a poggyásza (1 SDR = 1,18. 2004.09.30.-i árfolyam. Az SDR aktuális árfolyamát az Europe Direct oldalán találhatja). Ha a légitársaság nem ért egyet a követeléseivel, Ön bírósághoz fordulhat.

A feladott poggyász károsodásával kapcsolatos kárigényét írásban kell benyújtania a poggyász átvételét követő hét, késve érkező poggyász esetén pedig az átvételt követő 21 napon belül.

Kárigényét annál a légitársaságnál nyújthatja be, amellyel szerződése van, vagy annál, amely ténylegesen működteti a járatot, amennyiben a kettő különbözik.

 

BALESETI SÉRÜLÉS ÉS HALÁLESET

Ön kárigénnyel léphet fel, ha a világ bármely részén egy EU-beli légitársaság járatán bekövetkezett baleseti sérülés vagy haláleset következtében kárt szenved. Sürgős anyagi szükségleteinek fedezésére jogában áll előleget kérnie. Ha a légitársaság nem ért egyet követeléseivel, Ön bírósághoz fordulhat.

Kárigényét annál a légitársaságnál nyújthatja be, amellyel szerződése van, vagy annál, amely ténylegesen működteti a járatot, amennyiben a kettő különbözik.

 

SZERVEZETT TÁRSASUTAZÁSOK

A fenti jogokon kívül kárigénnyel léphet fel az utazási irodánál, ha az - az úti céltól függetlenül - nem nyújtja az EU-n belül kötött megállapodás szerinti szolgáltatásokat. Ezek a jogok a meghirdetett utazás szerinti járat igénybevételének meghiúsulására is vonatkoznak. Ezenkívül, amennyiben az utazási iroda nem biztosítja a meghirdetett szolgáltatások jelentős részét, köteles Önnek ebben a tekintetben segítséget nyújtani, valamint - további költség felszámolása nélkül - más megfelelő intézkedéseket tenni, beleértve az elszállítást.

 

KIHEZ FORDULHAT SEGÍTSÉGÉRT?

Amennyiben Önt az említett esetek bármelyike érinti, haladéktalanul lépjen kapcsolatba a járatát üzemeltető légitársaság képviselőjével és kérjen segítséget.

Amennyiben Öntől megtagadják a beszállást, törlik a járatát , esetleg a járata jelentősen késik és az illetékes légitársaság nem tesz eleget kötelezettségeinek, forduljon panasszal az illetékes nemzeti hatósághoz.

Amennyiben járata EU-tagállamból indul, panaszát ott tegye meg. Ha utazásának kiindulópontja  az Unión kívülre esik, és a járatát EU-beli légitársaság üzemelteti, panaszát abban az EU-tagállamban tegye meg, ahová a járata érkezik.

Az illetékes nemzeti hatóság nevét és címét, továbbá az egyéb (pl. poggyászra, baleseti sérülésre, halálesetre, szervezett társasutazásokra vonatkozó) panaszokkal kapcsolatban tanácsot és segítséget nyújtó szervezetek adatait az ingyenesen hívható Europe Direct vonalon tudhatja meg: 00-800-67891011 (Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a 00800-as telefonszámokhoz, illetve kiszámlázzák ezeket a hívásokat. Bizonyos telefonfülkék vagy szállodák esetében is díjkötelesek lehetnek a 00800-as telefonszámokra lebonyolított hívások.)

Panaszát benyújthatja elektronikusan is, mégpedig a következő e-mail címen: mail@europe-direct.cec.eu.int.

Az Ön ügyének állapotáról és a panaszára érkezett válaszról tájékoztathatja az Európai Bizottságot a következő címen: European Commission, B-1049 Brussels vagy faxon a következő számon: (+32-2) 299 10 15, illetve e-mailben: tren-aprights@cec.eu.int.

Ez a tájékoztató rövid összefoglalót nyújt az ide vonatkozó EU-jogszabályokról. Per esetén bármely jogi követelés vagy eljárás kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) található, ide vonatkozó jogszabályokra alapszik.

Kártalanítás és segítségnyújtás utasok számára beszállás megtagadása, járattörlés és jelentős időtartamú késés esetén: 261/2004/EK rendelet, HL L 46., 2004. 02.17.

A légifuvarozó kötelezettségei: a 2027/97/EK rendelet módosító 889/2002/EK rendelet, HL L 140., 2002. 05. 30. (a Montreali jegyzőkönyv beépítése az EU-jogszabályokba a nemzetközi légifuvarozás egyes szabályainak egyesítése céljából: HL L194., 2001. 07.18.).

Szervezett társasutazások, nyaralások és túrák: 90/314/EGK irányelv, HL L 158., 1990. 06.23.

 

 

Miért válassza az Airstopot

Globe17 éve magas színvonalú utazást kínálunk Önöknek kiváló áron
PlaneGarantálja ugyanazt az árat, mint közvetlenül az utazási irodánál
CompassA legnagyobb német és cseh utazási irodák egy helyen
CardOnline foglalás, bankkártyás fizetési lehetőséggel